ION DAN

In ziua de 11 DECEMBRIE 2019, începând cu ora 13.30, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND OBȚINEREA UNOR BIOCOMBUSTIBILI FOLOSIȚI ÎN REFORMULAREA MOTORINEI DIESEL», elaborată de doctorand ION DAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ.

BĂRBOS MIHAI EMILIAN

In ziua de 28 OCTOMBRIE 2016, la ora 10.00, în SALA Ap10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND DINAMICA UNITĂȚILOR DE POMPARE CU BALANSIER FOLOSITE ÎN INDUSTRIA PETROLIERĂ ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII CONSTRUCTIV-FUNCȚIONALE», elaborată de doctorand ZAMFIR GEORGETA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ.

ZAMFIR FLORIN ȘTEFAN

In ziua de 25 SEPTEMBRIE 2019, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND INTEGRAREA REȚELELOR DE SENZORI WIRELESS CU INFRASTRUCTURI DE TIP CLOUD APLICABILE SISTEMELOR AUTOMATE DE MONITORIZARE ȘI REGLARE», elaborată de doctorand ZAMFIR FLORIN ȘTEFAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA SISTEMELOR.

DOUKEH RAMI

In ziua de 23 IULIE 2019, începând cu ora 11.30, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CATALIZATORI PENTRU HIDRODESULFURAREA COMPUȘILOR AROMATICI CU SULF», elaborată de doctorand DOUKEH RAMI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ.

ȘANDRU ȘTEFAN

In ziua de 22 FEBRUARIE 2019, începând cu ora 11.30, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «OPTIMIZAREA REȚETELOR DE FORMULARE A COMBUSTIBILILOR DE TIP DIESEL ECOLOGICI», elaborată de doctorand ȘANDRU ȘTEFAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ.

PELIN ȘTEFAN

In ziua de 12 DECEMBRIE 2018, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI ASUPRA UTILIZĂRII MODELELOR COMPOZIȚIONALE PENTRU INJECȚIE CU DIOXID DE CARBON ÎNTR-UN ZĂCĂMÂNT DE HIDROCARBURI», elaborată de doctorand PELIN ȘTEFAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.

NEAGU IONUȚ DRAGOȘ

In ziua de 29 NOIEMBRIE 2018, începând cu ora 12.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII PRIVIND BAZE DE DATE ALE PRECURSORILOR SECVENȚIALI AI EVENIMENTELOR CU RISC TEHNIC ȘI TEHNOLOGIC OFFSHORE», elaborată de doctorand NEAGU IONUȚ DRAGOȘ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.

ROȘCA COSMINA MIHAELA

In ziua de 27 SEPTEMBRIE 2018, la ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR ALGORITMI DESTINAȚI ACHIZIȚIEI ȘI PRELUCRĂRII PARAMETRILOR S CU APLICAȚII ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR ANALIZOARELOR VECTORIALE DE REȚEA DIN DOMENIUL MICROUNDELOR», elaborată de doctorand ROȘCA COSMINA MIHAELA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA SISTEMELOR.

TRIFAN TIBERIU FLORIN

In ziua de 16 FEBRUARIE 2018, la ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII LA STUDIUL FENOMENELOR TERMO ȘI HIDRODINAMICE CE ÎNSOȚESC MIȘCAREA BIFAZICĂ A FLUIDELOR PRIN CONDUCTELE DE AMESTEC», elaborată de doctorand TRIFAN TIBERIU FLORIN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.

DUMITRACHE LIVIU NICOLAE

In ziua de 13 DECEMBRIE 2017, la ora 11.30, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII LA ELUCIDAREA MECANISMELOR CE PROVOACĂ DEPUNERILE DE SĂRURI ÎN SONDELE DE GAZE, UTILIZÂND SIMULATOARELE NUMERICE», elaborată de doctorand DUMITRACHE LIVIU NICOLAE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.

upg logo

Folosim Tehnologii de tip Cookie ce permit stocarea de informații și/sau obținerea accesului la informația stocată, pentru a permite website-ului să funcționeze corect, pentru a vă oferi funcționalități speciale si/sau aferente rețelelor de socializare și pentru a analiza traficul în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorilor.