PELIN ȘTEFAN

In ziua de 12 DECEMBRIE 2018, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI ASUPRA UTILIZĂRII MODELELOR COMPOZIȚIONALE PENTRU INJECȚIE CU DIOXID DE CARBON ÎNTR-UN ZĂCĂMÂNT DE HIDROCARBURI», elaborată de doctorand PELIN ȘTEFAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.

NEAGU IONUȚ DRAGOȘ

In ziua de 29 NOIEMBRIE 2018, începând cu ora 12.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII PRIVIND BAZE DE DATE ALE PRECURSORILOR SECVENȚIALI AI EVENIMENTELOR CU RISC TEHNIC ȘI TEHNOLOGIC OFFSHORE», elaborată de doctorand NEAGU IONUȚ DRAGOȘ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.

ROȘCA COSMINA MIHAELA

In ziua de 27 SEPTEMBRIE 2018, la ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR ALGORITMI DESTINAȚI ACHIZIȚIEI ȘI PRELUCRĂRII PARAMETRILOR S CU APLICAȚII ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR ANALIZOARELOR VECTORIALE DE REȚEA DIN DOMENIUL MICROUNDELOR», elaborată de doctorand ROȘCA COSMINA MIHAELA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA SISTEMELOR.

upg logo

Folosim Tehnologii de tip Cookie ce permit stocarea de informații și/sau obținerea accesului la informația stocată, pentru a permite website-ului să funcționeze corect, pentru a vă oferi funcționalități speciale si/sau aferente rețelelor de socializare și pentru a analiza traficul în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorilor.