NEAGU IONUȚ DRAGOȘ

In ziua de 29 NOIEMBRIE 2018, începând cu ora 12.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII PRIVIND BAZE DE DATE ALE PRECURSORILOR SECVENȚIALI AI EVENIMENTELOR CU RISC TEHNIC ȘI TEHNOLOGIC OFFSHORE», elaborată de doctorand NEAGU IONUȚ DRAGOȘ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Conf.univ.dr.ing. Popa Ioan – decan, Facultatea I.M.E., Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. Pavel Alecsandru – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin – Academia Navală Mircea cel Bătrân
  • Prof.univ.dr.ing. Zăgan Remus – Universitatea Maritimă din Constanța
  • Prof.univ.dr.ing. Avram Lazăr – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

9 noiembrie 2018