ZAMFIR FLORIN ȘTEFAN

In ziua de 25 SEPTEMBRIE 2019, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND INTEGRAREA REȚELELOR DE SENZORI WIRELESS CU INFRASTRUCTURI DE TIP CLOUD APLICABILE SISTEMELOR AUTOMATE DE MONITORIZARE ȘI REGLARE», elaborată de doctorand ZAMFIR FLORIN ȘTEFAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA SISTEMELOR.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte: Conf.univ.dr.ing. Popa Ioan – decan, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. Paraschiv Nicolae – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. Caraman Sergiu Viorel – Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  • Prof.univ.dr.ing. Păstrăvanu Octavian Cezar – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
  • Prof.univ.dr.ing. Pătrășcioiu Cristian – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

5 septembrie 2019