ROȘCA COSMINA MIHAELA

In ziua de 27 SEPTEMBRIE 2018, la ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR ALGORITMI DESTINAȚI ACHIZIȚIEI ȘI PRELUCRĂRII PARAMETRILOR S CU APLICAȚII ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR ANALIZOARELOR VECTORIALE DE REȚEA DIN DOMENIUL MICROUNDELOR», elaborată de doctorand ROȘCA COSMINA MIHAELA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA SISTEMELOR.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :```
Președinte : Conf.univ.dr.ing. Popa Ioan – decan, Facultatea I.M.E., Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. Paraschiv Nicolae – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. Miclea Liviu Cristian – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  • Prof.univ.dr.ing. Filipescu Adrian – Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  • Prof.univ.dr.ing. Bizon Nicu – Universitatea din Pitești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

 

7 septembrie 2018