Anunțuri susținere teză de doctorat

Confirmări titlu doctor

Informații utile

Postdoctorat

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (IOSUD – UPG) organizează concurs de admitere pentru programele postdoctorale de cercetare avansată în domeniile de doctorat organizate în cadrul școlii doctorale din componența IOSUD. Finanțarea programelor postdoctorale de cercetare avansată se realizează din resurse proprii sau cu plata taxelor de școlarizare, conform reglementărilor legale în vigoare. Programele postdoctorale de cercetare avansată se pot desfășura în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, cu aprobarea Consiliului Şcolii Doctorale. Metodologia de admitere la programele postodctorale de cercetare avansată va fi disponibilă în curând.