BĂRBOS MIHAI EMILIAN

In ziua de 28 OCTOMBRIE 2016, la ora 10.00, în SALA Ap10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND DINAMICA UNITĂȚILOR DE POMPARE CU BALANSIER FOLOSITE ÎN INDUSTRIA PETROLIERĂ ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII CONSTRUCTIV-FUNCȚIONALE», elaborată de doctorand ZAMFIR GEORGETA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Conf.univ.dr.ing. POPA Ioan – Decan, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. PARASCHIV Nicolae – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Academician, prof.univ.dr.ing. FILIP Florin Gheorghe – Academia Română
  • Prof.univ.dr.ing. TRĂUȘAN-MATU Ștefan – Universitatea Politehnica București
  • Prof.univ.dr.ing. OPREA Mihaela – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

12 noiembrie 2019