DOUKEH RAMI

In ziua de 23 IULIE 2019, începând cu ora 11.30, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CATALIZATORI PENTRU HIDRODESULFURAREA COMPUȘILOR AROMATICI CU SULF», elaborată de doctorand DOUKEH RAMI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Conf.univ.dr.ing. Popovici Daniela – decan, Facultatea T.P.P., Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. Bolocan Ion – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. Bozga Grigore – Universitatea Politehnica București
  • Prof.univ.dr.ing. Danciu Tiberiu Dinu – Universitatea Politehnica București
  • Prof.univ.dr.ing. Bomboș Dorin – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

19 iunie 2019