PELIN ȘTEFAN

In ziua de 12 DECEMBRIE 2018, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI ASUPRA UTILIZĂRII MODELELOR COMPOZIȚIONALE PENTRU INJECȚIE CU DIOXID DE CARBON ÎNTR-UN ZĂCĂMÂNT DE HIDROCARBURI», elaborată de doctorand PELIN ȘTEFAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Prof.univ.dr.ing. Nistor Iulian – decan, Facultatea I.P.G., Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. Minescu Florea – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. Dinu Florinel - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Prof.univ.dr.ing. Apostol Valentin – Universitatea Politehnică București
  • Dr.ing. Stănculescu Vasile, CSP gr. I – OMV Petrom SA

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

21 noiembrie 2018