ION DAN

In ziua de 11 DECEMBRIE 2019, începând cu ora 13.30, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND OBȚINEREA UNOR BIOCOMBUSTIBILI FOLOSIȚI ÎN REFORMULAREA MOTORINEI DIESEL», elaborată de doctorand ION DAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte: Conf.univ.dr.ing. POPOVICI Daniela – Decan, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. ROȘCA Paul – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. BOZGA Grigore - Universitatea Politehnica București
  • Prof.univ.dr.ing. DANCIU Tiberiu Dinu – Universitatea Politehnica București
  • Prof.univ.dr.ing. BOMBOȘ Dorin – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

20 noiembrie 2019