LOSPA ADRIAN

In ziua de 28 ianuarie 2022, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA LA EROZIUNE A CURBELOR ȘI COTURILOR FOLOSITE LA REALIZAREA CONDUCTELOR TEHNOLOGICE ȘI DE TRANSPORT PRODUSE PETROLIERE LICHIDE», elaborată de doctorand LOSPĂ A. ADRIAN-MARIAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ.

CRISTEA DRAGOȘ

In ziua de 08 noiembrie 2021, începând cu ora 12.00, în SALA Ap 10, va avea loc susţinerea publica a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII LA CARACTERIZAREA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI PRIN UTILIZAREA INTEGRATĂ A DATELOR DE SONDĂ», elaborată de doctorand CRISTEA F. DRAGOȘ în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.    

PETRACHE V. MIHAI ȘTEFAN

In ziua de 30 septembrie 2021, începând cu ora 10.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «MANAGEMENTUL RISCULUI DE MEDIU LA FINALIZAREA OPERAȚIUNILOR PETROLIERE ONSHORE», elaborată de doctorand PETRACHE V. MIHAI ȘTEFAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE. 

ASHOURI AZAM

In ziua de 29 iunie 2021, începând cu ora 10.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea on-line a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUŢII LA OPTIMIZAREA PROCESULUI DE SEPARARE A GAZELOR ŞI APEI DIN ŢIŢEI /CONTRIBUTIONS TO OPTIMIZATION OF SEPARATION PROCESS OF GAS AND WATER FROM OIL», elaborată de doctorand ASHOURI AZAM (IRAN) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.    

MARINESCU (BĂDICĂ) S.I. CARMEN-MATILDA

In ziua de 10 iunie 2021, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND TRATAREA APEI REZULTATE ÎN URMA EXPLOATĂRII UNUI ZĂCĂMÂNT DE PETROL, ÎN SCOPUL STABILIRII METODELOR DE REINTRODUCERE A ACESTEIA ÎN CIRCUITUL NATURAL», elaborată de doctorand MARINESCU (BĂDICĂ) S.I. CARMEN-MATILDA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE

LUPU I DIANA - ANDREEA

In ziua de 13 mai 2021, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUŢII PRIVIND STIMULAREA AFLUXULUI DE GAZE NATURALE ÎN SONDELE CU DIFICULTĂŢI TEHNOLOGICE, PRIN REABILITAREA SISTEMULUI ZĂCĂMÂNT-SONDĂ», elaborată de doctorand LUPU I DIANA -  ANDREEA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.    

EL GINDY MOHAMED HALAFAWI YEHIA MOHAMED

In ziua de 26 ianuarie 2021, începând cu ora 10.30, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: « CONTRIBUȚII PRIVIND STUDIUL STABILITĂȚII GĂURILOR DE SONDĂ ȘI AL COMPORTAMENTULUI ELASTO-PLASTIC AL ROCILOR ÎN DOMENIUL OFFSHORE», elaborată de doctorand EL GINDY MOHAMED HALAFAWI YEHIA MOHAMED , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.

ROSTAMI DEHKA MOHAMMAD

In ziua de 11 martie 2021, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII LA MAGAGEMENTUL DE ZĂCĂMÂNT ȘI OPTIMIZAREA EXPLOATĂRII ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI / CONTRIBUTIONS TO REAL TIME RESERVOIR MANAGEMENT AND PRODUCTION OPTIMIZATION OF HYDROCARBON RESERVOIRS», elaborată de doctorand ROSTAMI DEHKA MOHAMMAD, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.

upg logo

Folosim Tehnologii de tip Cookie ce permit stocarea de informații și/sau obținerea accesului la informația stocată, pentru a permite website-ului să funcționeze corect, pentru a vă oferi funcționalități speciale si/sau aferente rețelelor de socializare și pentru a analiza traficul în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorilor.