ROSTAMI DEHKA MOHAMMAD

In ziua de 11 martie 2021, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII LA MAGAGEMENTUL DE ZĂCĂMÂNT ȘI OPTIMIZAREA EXPLOATĂRII ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI / CONTRIBUTIONS TO REAL TIME RESERVOIR MANAGEMENT AND PRODUCTION OPTIMIZATION OF HYDROCARBON RESERVOIRS», elaborată de doctorand ROSTAMI DEHKA MOHAMMAD, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :


Președinte : Prof.univ.dr.ing. AVRAM Lazăr – Decan Facultatea IPG, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. NISTOR Iulian – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. MĂLUREANU Ion – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Prof.univ.dr.ing. VERES Ioel Samuel – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  • CSP I dr.ing. GHERGHICEANU Dumitru – OMV Petrom

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

17 febr. 2021