LUPU I DIANA - ANDREEA

In ziua de 13 mai 2021, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUŢII PRIVIND STIMULAREA AFLUXULUI DE GAZE NATURALE ÎN SONDELE CU DIFICULTĂŢI TEHNOLOGICE, PRIN REABILITAREA SISTEMULUI ZĂCĂMÂNT-SONDĂ», elaborată de doctorand LUPU I DIANA -  ANDREEA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.    


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :


Președinte : Conf.univ.dr.ing.mat. PANĂ Ion – Prorector Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. AVRAM Lazăr – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.habil. dr.ing. DINU Florinel – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Prof.univ.dr.ing. NEUNER Johan – Universitatea Tehnică de Construcții din București
  • Prof.univ.dr.ing. PETRESCU Valentin Dan – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

19 aprilie 2021