ASHOURI AZAM

In ziua de 29 iunie 2021, începând cu ora 10.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea on-line a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUŢII LA OPTIMIZAREA PROCESULUI DE SEPARARE A GAZELOR ŞI APEI DIN ŢIŢEI /CONTRIBUTIONS TO OPTIMIZATION OF SEPARATION PROCESS OF GAS AND WATER FROM OIL», elaborată de doctorand ASHOURI AZAM (IRAN) în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.    


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :


Președinte : Prof.univ.dr.ing. AVRAM Lazăr – Decan Facultatea IPG, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. NISTOR Iulian – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. ROBESCU Diana Lăcrămioara – Universitatea Politehnica din București
  • Prof.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru – Universitatea din Petroșani
  • Conf.univ.dr.ing. MARCU Mariea – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

08 iunie 2021