EL GINDY MOHAMED HALAFAWI YEHIA MOHAMED

In ziua de 26 ianuarie 2021, începând cu ora 10.30, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: « CONTRIBUȚII PRIVIND STUDIUL STABILITĂȚII GĂURILOR DE SONDĂ ȘI AL COMPORTAMENTULUI ELASTO-PLASTIC AL ROCILOR ÎN DOMENIUL OFFSHORE», elaborată de doctorand EL GINDY MOHAMED HALAFAWI YEHIA MOHAMED , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :

Președinte : Conf.univ.dr.ing.mat. PANĂ Ion – Prorector Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. AVRAM Lazăr – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.habil.dr.ing. DINU Florinel – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Prof.univ.dr.ing. NEUNER Johan – Universitatea Tehnică de Construcții București
  • Prof.univ.dr.ing. PETRESCU Valentin – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

04 ian. 2021