MARINESCU (BĂDICĂ) S.I. CARMEN-MATILDA

In ziua de 10 iunie 2021, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND TRATAREA APEI REZULTATE ÎN URMA EXPLOATĂRII UNUI ZĂCĂMÂNT DE PETROL, ÎN SCOPUL STABILIRII METODELOR DE REINTRODUCERE A ACESTEIA ÎN CIRCUITUL NATURAL», elaborată de doctorand MARINESCU (BĂDICĂ) S.I. CARMEN-MATILDA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :


Președinte : Prof.univ.habil.dr.ing. DINU Florinel – Rector Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Conf.univ.habil.dr.ing. CHIȘ Timur-Vasile

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. AVRAM Lazăr – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Prof.univ.dr.ing. NEUNER Johan – Universitatea Tehnică de Construcții din București
  • Prof.univ.dr.ing. PETRESCU Valentin Dan – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

18 mai 2021