CRISTEA DRAGOȘ

In ziua de 08 noiembrie 2021, începând cu ora 12.00, în SALA Ap 10, va avea loc susţinerea publica a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII LA CARACTERIZAREA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI PRIN UTILIZAREA INTEGRATĂ A DATELOR DE SONDĂ», elaborată de doctorand CRISTEA F. DRAGOȘ în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.    


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :


Președinte : Prof.univ.dr.ing. AVRAM Lazăr – Decan Facultatea IPG, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. NISTOR Iulian – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. MOCANU Victor – Universitatea din București
  • Conf.univ.dr.ing. NICULESCU Bogdan Mihai – Universitatea din București
  • Conf.univ.dr.ing. BATISTATU Mihai Valentin – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

27 iulie 2021