PETRACHE V. MIHAI ȘTEFAN

In ziua de 30 septembrie 2021, începând cu ora 10.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «MANAGEMENTUL RISCULUI DE MEDIU LA FINALIZAREA OPERAȚIUNILOR PETROLIERE ONSHORE», elaborată de doctorand PETRACHE V. MIHAI ȘTEFAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE. 


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :


Președinte : Conf.univ.dr.ing.mat. PANĂ Ion – Prorector, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Conf.univ.habil.dr.ing. CHIȘ Timur-Vasile – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. MORARU Roland – Universitatea din Petroșani
  • Prof.univ.dr.ing. DOBRE Tănase – Universitatea Politehnica din București
  • Prof.univ.dr.ing. AVRAM Lazăr – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

27 iulie 2021