LOSPA ADRIAN

In ziua de 28 ianuarie 2022, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA LA EROZIUNE A CURBELOR ȘI COTURILOR FOLOSITE LA REALIZAREA CONDUCTELOR TEHNOLOGICE ȘI DE TRANSPORT PRODUSE PETROLIERE LICHIDE», elaborată de doctorand LOSPĂ A. ADRIAN-MARIAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :


Președinte : Conf.univ.dr.ing.mat. PANĂ Ion – Prorector, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.habil.dr.ing. RÎPEANU Răzvan George – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.habil.dr.ing. Gheorghe VOICU – Universitatea Politehnica din București
  • Prof.univ.dr.ing. Alexandru Valentin RĂDULESCU – Universitatea Politehnica din București
  • Prof.univ.habil.dr.ing. NAE Ion – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

27 noiembrie 2021