Conducători de doctorat

Prof. dr. ing. Ciuparu Dragoş Mihael

email: dciuparu@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof. habil. dr. ing. Cursaru Diana-Luciana

email: dianapetre@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

  

Prof. dr. ing. Matei Vasile

email: vmateiph@yahoo.com

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof. dr. ing. Onuţu Ion

email: iononutu@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații  

                                     

Prof. habil. dr. ing. Sirbu Elena-Emilia

email: oprescuemilia@gmail.com

Vizualizează CV

Publicații  

 

 

 

Planul de învăţământ al programului de studii avansate

Discipline obligatorii

 

1. Etică şi integritate academică - Prof.dr.ing. Dorin Bomboș - 42 ore (credite alocate: 3) 
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

 

Discipline de cunoaştere avansată

 

2. Termodinamică şi cinetică chimică - Prof.dr.ing. Dragoş Ciuparu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

3. Sinteze organice - Prof.dr.ing. Dorin Bomboș - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

4. Fenomene de transfer şi echipamente specifice - Conf.dr.ing. Mihaela Neagu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

5. Procese şi instalaţii de prelucrare a petrolului şi petrochimie -  Prof.dr.ing. Dragoş Ciuparu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

6. Cataliză şi ingineria reacţiilor chimiceProf.dr.ing. Dragoş Ciuparu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

7. Lubrifianţi şi aditivi - Prof.dr.ing. Diana Cursaru - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

8. Procese de fabricare a combustibililor neconvenţionaliProf.dr.ing. Ion Onuţu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

9. Tehnologii avansate de protecţia mediului - Prof.dr.ing. Dorin Stanica Ezeanu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

10. Chimia ţiţeiului şi a produselor petroliere - Prof.dr.ing. Ion Onuţu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

11. Modelarea şi simularea proceselor chimiceProf.dr.ing. Dragoş Ciuparu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

 

Discipline complementare

 

12. Statistică şi programarea experienţelor - Prof.dr.ing. Dragoş Ciuparu - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

13. Tehnici şi algoritmi de optimizare - Prof.dr.ing. Diana Cursaru - 168 ore (credite alocate: 12) 
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

14. Toxicitate şi impact asupra factorilor de mediu -  Prof.dr.ing. Ion Onuţu - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

15. Tribologie - Prof.dr.ing. Diana Cursaru - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei

16. Analiză instrumentală - Prof.dr.ing. Dragoş Ciuparu - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi Fisa disciplinei