Conducători de doctorat

Prof.univ.dr.ing. Nicolae PARASCHIV

email: nparaschiv@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.univ.dr.ing. Luminița DUȚĂ

email: luminita.duta@valahia.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.habil.dr.ing. Cristian PĂTRĂȘCIOIU

email: cpatrascioiu@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

Prof.univ.dr.ing. Valentina Emilia BĂLAȘ

email: balas@drbalas.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.univ.dr.ing. Mihaela OPREA

email: mihaela@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.habil.dr.ing. Gabriel RĂDULESCU

email: gabriel.radulescu@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Planul de învăţământ al programului de studii avansate

Discipline obligatorii

 

1. Etică şi integritate academică/ Conf.dr.ing. Adrian Drumeanu  - 42 ore (credite alocate: 3) 
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

 

Discipline de cunoaştere avansată

 

2. Conducerea  automată în timp real  /Prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv, Conf.dr.ing. Emil Pricop - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

3. Sisteme automate ierarhizate și distribuie /Prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv, Șef lucr.dr.ing. Marian Popescu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

4. Tehnici de inteligență artificială / Prof.dr.ing. Mihaela Oprea, Conf.dr.ing. Elena Simona Nicoară - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

5. Sisteme inteligente fuzzy-hibride/ Prof.dr.ing. Valentina Emilia Balas, Conf.dr.ing. Sanda Florentina Mihalache - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

6. Modelarea și simularea dinamică a sistemelor /Prof.dr.ing. Cristian Pătrășcioiu, Șef lucr.dr.ing. Marian Popescu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

7. Procesarea avansată a semnalelor numerice/Prof.dr.ing. Gabriel Rădulescu, Șef lucr.dr.ing.Ștefan Radu Bala - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

8. Tehnici avansate de cercetare operațională / Prof.dr.ing. Luminița Duță, Conf.dr.ing.  Cristina Roxana Popa - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

9. Sisteme cu evenimente discrete/ Prof.dr.ing. Otilia Cangea, Șef.lucr.dr. mat. Florentina Toader - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

10. Complemente de teoria sistemelor/ Conf.dr.ing. Alina Simona Băieșu,  Conf.dr.ing.  Sanda Florentina Mihalache - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

11. Algoritmi avansați de reglare / Conf.dr.ing.  Sanda Florentina Mihalache, Conf.dr.ing. Alina Simona Băieșu - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

 

Discipline complementare

 

12. Managementul  proiectelor / Prof.dr.ing. Ion Nae, Prof.dr.ing. Marius Gabriel Petrescu - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

13. Prelucrarea datelor experimentale/ Prof.dr.ing. Cristian Pătrășcioiu, Conf.dr.ing. Cristina Roxana  Popa - 168 ore (credite alocate: 12) 
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

14. Tehnici de achiziție, transfer  și  stocare a datelor / Prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv, Șef.lucr.dr. Florin Ștefan Zamfir - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

15. Ingineria cunoașterii/ Prof.dr.ing. Mihaela Oprea,  , Conf.dr.ing. Elena Simona Nicoară - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica 

16. Soft Computing/Prof.dr.ing. Valentina Emilia Balas, Prof.dr.ing. Gabriel Rădulescu - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica 

17. Valorificarea rezultatelor cercetării  / Prof.dr.ing. Luminița Duță, Prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica 

18. Procesarea numerică a sunetului /Prof.dr.ing. Gabriel Rădulescu,  Șef lucr.dr.ing. Cosmina Roșca - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica