Conducători de doctorat

Prof.univ.habil.dr.ing. Răzvan George RÎPEANU

email: rrapeanu@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.univ.dr.ing. Niculae Napoleon ANTONESCU

email: nnantonescu@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.univ.dr.ing. Alexandru PUPĂZESCU

email: palupg@yahoo.com

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.univ.dr.ing. Ion NAE

email: inae@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

Prof.univ.dr.ing. Cătălin TEODORIU

email: cteodoriu@ou.edu

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.univ.habil.dr.ing. Mihail MINESCU

email: mminescu@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.univ.habil.dr.ing. Marius Gabriel PETRESCU

email: marius.petrescu@gmail.com

Vizualizează CV

Publicații

 

Planul de învăţământ al programului de studii avansate

Discipline obligatorii

 

1. Etică şi integritate academică/ Conf.dr.ing. Adrian Drumeanu  - 42 ore (credite alocate: 3) 
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

 

Discipline de cunoaştere avansată

 

2. Mecanică aplicată / Bădoiu Dorin, Pupăzescu Alexandru - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

3. Analiza structurală a sistemelor mecanice / Pupăzescu Alexandru, Vasilescu Serban - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

4. Coroziunea utilajelor petroliere și petrochimice / Rîpeanu Răzvan George- 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

5. Monitorizarea, diagnoza și mentenanța sistemelor tehnologice petroliere / Drumeanu Adrian, Stan Marius - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

6. Tribologia sistemelor mecanice / Rîpeanu Răzvan George - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

7. Știința si ingineria materialelor / Minescu Mihail, Diniță Alin - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

8. Tehnologii și procese în construcția de mașini / Nae Ion, Petrescu Marius - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

9. Tehnologii moderne în fabricarea echipamentelor petrochimice / Petrescu Marius, Nae Ion - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

10. Tehnologii moderne în fabricarea echipamentelor de foraj-extracție / Minescu Mihail, Bădicioiu Marius - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

 

Discipline complementare

 

11. Managementul proiectelor de cercetare- dezvoltare-inovare / Nae Ion, Petrescu Marius - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

12. Metodologia cercetării teoretice și experimentale / Nae Ion - 168 ore (credite alocate: 12) 
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

13. Modelarea și simularea sistemelor mecanice / Vasilescu Șerban, Pupăzescu Alexandru - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică

14. Tehnici si metode de control in fabricarea utilajului petrolier / Bădicioiu Marius, Petrescu Marius - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitică