Conducători de doctorat

Prof.habil.dr.ing. Dinu Florinel

email: flgdinu@ upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.dr.ing. Minescu Florea

email: florea.minescu@upcmail.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Conf.dr.ing. Timur Chiş

email: timur.chis@gmail.com

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.habil.dr.ing. Stoicescu Maria

email: stoicescu.maria@yahoo.com

Vizualizează CV

Publicații

Prof.dr.ing. Avram Lazăr

email: lavram@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.dr.ing. Nistor Iulian

email: nistor@upg-ploiesti.ro

Vizualizează CV

Publicații

 

Prof.habil.dr.ing. Albulescu Mihai

email: maalbulescu@yahoo.com

Vizualizează CV

Publicații

 

Planul de învăţământ al programului de studii avansate

Discipline obligatorii

 

1. Etică și integritate academică/Dulgheru Mirela - 42 ore (credite alocate: 3) 
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

 

Discipline de cunoaştere avansată

 

2. Matematică aplicată/Boacă Tudor - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

3. Termotehnică/Eparu Cristian, Suditu Silvian - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

4. Hidraulică Subterană/Stoicescu Maria, Stoianovici Doru - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

5. Fizica zăcămintelor de hidrocarburi/Jacotă Dan Romulus, Pelin Ștefan - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

6. Mecanica fluidelor/Albulescu Mihai, Eparu Cristian - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

7. Forajul sondelor/Avram Lazăr, Stan Gabriela - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

8. Extracția Petrolului/Coloja Pascu Mihai, Marcu Mariea - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

9. Extracția și prelucrarea gazelor naturale/Dinu Florinel, Ghețiu Iuliana - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

10. Proiectarea exploatării zăcămintelor/Nistor Iulian, Marcu Mariea - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

11. Transportul fluidelor/Eparu Cristian, Albulescu Mihai - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

12. Geologia Petrolului/Batistatu Mihail, Brănoiu Gheorghe - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

13. Distribuția Gazelor/Eparu Cristian, Albulescu Mihai - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

14. Simularea proceselor în exploatarea zăcămintelor/Marcu Mariea, Dinu Florinel - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

15. Investigații geofizice și hidrodinamice/Mălureanu Ion, Batistatu Mihai - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

16. Tratarea și măsurarea gazelor/Dinu Florinel, Ghețiu Iuliana - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

17. Înmagazinarea subterană a gazelor/Dinu Florinel, Ghețiu Iuliana - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

18. Metode de recuperare a petrolului/Nicolescu Constantin, Marcu Mariea - 210 ore (credite alocate: 15)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

 

Discipline complementare

 

19. Managementul proiectelor de exploatare a zăcămintelor/ Popescu Cătălin, Marcu Mariea - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

20. Managementul proiectelor de foraj/Avram Lazăr, Albulescu Mihai - 168 ore (credite alocate: 12) 
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

21. Programarea și conceperea experimentelor de laborator și de șantier/Nistor Iulian, Dinu Florinel - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica

22. Colectarea și prelucrarea datelor experimentale/Mălureanu Ion, Dinu Florinel - 168 ore (credite alocate: 12)
Forma de evaluare: Examen

Vezi programa analitica