BOBOC MARIN

In ziua de 26 OCTOMBRIE 2016, la ora 11.30, în SALA Ap10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII LA CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN EXPLOATARE A INSTALAȚIILOR DE LIMITARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR DIN PARCURILE DE REZERVOARE DESTINATE DEPOZITĂRII PRODUSELOR PETROLIERE», elaborată de doctorand BOBOC MARIN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Conf.univ.dr.ing. POPA Ioan, decan – Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. TUDOR Ioan – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. ANTONESCU Niculae Napoleon – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Prof.univ.dr.ing. PETRESCU Florin – Universitatea Tehnică de Construcții București
  • Prof.univ.dr.ing. CAVAROPOL Dan Victor – Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

4 octombrie 2016