CĂLĂRAȘU CODRUȚ CRISTIAN

In ziua de 28 OCTOMBRIE 2016, la ora 12.00, în SALA Ap10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII LA EXPLICAREA MECANISMULUI DE DEZLOCUIRE A ȚIȚEIULUI ÎN PROCESUL INJECȚIEI DE APĂ PRIN SONDE ORIZONTALE», elaborată de doctorand CĂLĂRAȘU CODRUȚ CRISTIAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Prof.univ.dr.ing. COLOJA Pascu-Mihai, rector

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. NISTOR Iulian – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. ROBESCU Nicolae - Universitatea Politehnica București
  • Conf.univ.dr.ing. STOICESCU Maria - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Dr.ing. STĂNCULESCU Vasile, CSP gr.I – OMV-SNP Petrom S.A.

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

7 octombrie 2016