FILIP ȘTEFAN MIHAI

In ziua de 2 NOIEMBRIE 2016, la ora 11.30, în SALA Ap10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE DEGRADARE A REȚELELOR URBANE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE», elaborată de doctorand FILIP ȘTEFAN MIHAI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Conf.univ.dr.ing. POPA Ioan, decan

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. TUDOR Ioan – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. PETRESCU Valentin – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
  • Prof.univ.dr.ing. RÎPEANU Răzvan George - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Conf.univ.dr.ing. TEODORESCU Daniela – Universitatea Tehnică de Construcții București.

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

11 octombrie 2016