IORDACHE DUMITRU

In ziua de 9 DECEMBRIE 2016, la ora 13.00, în SALA Ap10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCEDURILOR DE ALEGERE A SAPELOR CU ROLE ȘI A FLUIDELOR DE FORAJ PE STRUCTURI DIN ROMÂNIA», elaborată de doctorand IORDACHE DUMITRU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Prof.univ.dr.ing. NISTOR Iulian, decan

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing GHEORGHIȚOIU Mihai – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. MACOVEI Neculai – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Dr.ing. TATU Grigore, CSP gr.I – IPCUP Ploiești
  • Dr.ing. STĂNCULESCU Vasile CSP gr.I – OMV PETROM S.A.

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

8 noiembrie 2016