MEREZEANU (HAGIANU) NICOLETA

In ziua de 28 NOIEMBRIE 2016, la ora 13.30, în SALA Ap10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: STUDIUL FENOTIPIC ȘI MOLECULAR AL FACTORILOR DE VIRULENȚĂ DE NATURĂ ENZIMATICĂ LA TULPINI MICROBIENE GRAM POZITIVE, GRAM NEGATIVE ȘI LEVURI DE INTERES CLINIC, elaborată de doctorand MEREZEANU (HAGIANU) NICOLETA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR, în domeniul de doctorat CHIMIE.

Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :

Președinte : Prof.univ.dr.ing. ROȘCA Paul, prorector – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat : Prof.univ.dr.chim. PÂNTEA Octav – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali :

  • Prof.univ.dr. CHIFIRIUC Mariana Carmen – Universitatea din București
  • Prof.univ.dr.ing. MATEI Vasile – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Dr. ISRAIL Michaela-Anca, C.S.gr.I, doctor în Științe medicale – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Cantacuzino.

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

8 noiembrie 2016