MIHALACHE SERGHIE

In ziua de 17 NOIEMBRIE 2016, la ora 11.00, în SALA Ap10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CONTRIBUȚII LA ÎMBUNĂTĂȚIREA METODELOR ȘI A TEHNOLOGIILOR DE EXPLOATARE A ZĂCĂMINTELOR MATURE PRIN SONDE ORIZONTALE», elaborată de doctorand MIHALACHE SERGHIE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat MINE, PETROL ȘI GAZE.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Prof.univ.dr.ing. COLOJA Pascu Mihai, rector

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. NISTOR Iulian – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. ȘTEFĂNESCU Dan-Paul – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
  • Prof.univ.dr.ing. MĂLUREANU Ion - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Dr.ing. STĂNCULESCU Vasile, CSP gr.I – OMV PETROM S.A.

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

27 octombrie 2016