POPESCU (STĂNICĂ) ANDRA IOANA

In ziua de 9 MARTIE 2017, la ora 14.00, în SALA Ap 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «CERCETĂRI PRIVIND HIDROGENAREA CATALITICĂ A HIDROCARBURILOR AROMATICE POLINUCLEARE», elaborată de doctorand POPESCU (STĂNICĂ) ANDRA IOANA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :
Președinte : Conf.univ.dr.ing. POPOVICI Daniela, decan al Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.dr.ing. BOLOCAN Ion – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. BOMBOȘ Dorin – Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  • Prof.univ.dr.ing. BOZGA Grigore - Universitatea Politehnica București
  • Prof.univ.dr.ing. DANCIU Dinu Tiberiu - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

17 februarie 2017