Teză de abilitare DRAGOMIR FLORIN

In ziua de JOI, 05 MARTIE 2020, începând cu ora 11.00, în SALA Ap 10, va avea loc susţinerea publică a următoarei TEZE DE ABILITARE, în vederea obținerii calității de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT în domeniul INGINERIA SISTEMELOR: «INTEGRAREA CONCEPTELOR INDUSTRIEI 4.0 ÎN SISTEMELE DE CONTROL AUTOMAT A PROCESELOR», autor : conf.univ.dr.ing. DRAGOMIR FLORIN, de la Universitatea VALAHIA din TÂRGOVIȘTE.

Un exemplar din teza de abilitare a fost depus – spre consultare - la Biblioteca Universității.

Aprobare CNATDCU

Curriculum vitae

Fișă de verificare îndeplinire standarde minimale

Lista de lucrari

Propunere numire comisie evaluare și susținere teză abilitare

Rezumatul tezei de abilitare