Teză de abilitare MINESCU MIHAI

In ziua de VINERI, 06 noiembrie 2020, începând cu ora 11.00, în SALA Ap 10, va avea loc susţinerea publică a următoarei TEZE DE ABILITARE, în vederea obținerii calității de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT în domeniul INGINERIE MECANICĂ: «CONTRIBUȚII LA CREȘTEREA PERFORMANȚELOR TEHNICE ALE UNOR ECHIPAMENTE DIN INDUSTRIA DE PETROL ȘI GAZE», autor: prof.univ.dr.ing. MINESCU MIHAIL, de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Un exemplar din teza de abilitare a fost depus – spre consultare - la Biblioteca Universității.

Aprobare CNATDCU

Curriculum vitae

Fișă de verificare îndeplinire standarde minimale

Lista de lucrari

Propunere numire comisie evaluare și susținere teză abilitare

Rezumatul tezei de abilitare