FLORIN ENACHE

In ziua de 16 septembrie 2022, începând cu ora 11.00, în SALA A p 10, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: «STUDII SI CERCETARI PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE NOX, SOX SI PUBERI DIN GAZELE DE ARDERE GENERATE IN INSTALATIA DE CRACARE CATALITICA», elaborată de doctorand ENACHE C. FLORIN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul: ŞTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICA.


Teza de doctorat este depusă la Biblioteca Universității și poate fi consultată la Sala de lectură.
Comisia de susținere publică a tezei de doctorat :


Președinte : Conf.univ.dr.ing. POPOVICI Daniela – Decan Facultatea TPP, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Conducător de doctorat:

  • Prof.univ.habil.dr.ing. CURSARU Diana-Luciana – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Referenți oficiali:

  • Prof.univ.dr.ing. STANICA-EZEANU Dorin – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Prof.univ.dr.ing. MAMALIGA Ioan – Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi
  • Prof.univ.habil.dr.ing. VOICU Ioan Stefan – Universitatea Politehnica din București

 

Vizualizează CV

Lista de lucrări

Rezumatul tezei de doctorat

 

25 iulie 2022