Teză de abilitare OPRESCU EMILIA

In ziua de VINERI, 30 septembrie 2022, începând cu ora 10.00, în SALA de CONSILIU, va avea loc susţinerea publică a următoarei TEZE DE ABILITARE, în vederea obținerii calității de
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT în domeniul INGINERIE CHIMICĂ: «CERCETĂRI ÎN DOMENIUL PROCESĂRII BIOMASEI », autor: Conf.univ.dr.ing. OPRESCU ELENA-EMILIA, de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Un exemplar din teza de abilitare a fost depus – spre consultare - la Biblioteca Universității.

Curriculum vitae

Fișă de verificare îndeplinire standarde minimale

Lista de lucrari

Propunere numire comisie evaluare și susținere teză abilitare

Rezumatul tezei de abilitare