Teză de abilitare PETRESCU MARIUS GABRIEL

In ziua de VINERI, 23 OCTOMBRIE 2020, începând cu ora 11.00, în SALA Ap 10, va avea loc susţinerea publică a următoarei TEZE DE ABILITARE, în vederea obținerii calității de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT în domeniul INGINERIE MECANICĂ: «CONTRIBUȚII LA ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR TEHNICE ALE UTILAJELOR DIN DOMENIUL PRELUCRĂRII, TRANSPORTULUI ȘI DEPOZITĂRII PRODUSELOR PETROLIERE», autor: prof.univ.dr.ing. PETRESCU MARIUS GABRIEL, de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.


Un exemplar din teza de abilitare a fost depus – spre consultare - la Biblioteca Universității.

Aprobare CNATDCU

Curriculum vitae

Fișă de verificare îndeplinire standarde minimale

Lista de lucrari

Propunere numire comisie evaluare și susținere teză abilitare

Rezumatul tezei de abilitare